Welkom

europeeserfgoedMet het Europees Erfgoedlabel worden plaatsen die de Europese geschiedenis weerspiegelen op de kaart gezet. In 2013 heeft Nederland een eerste voordracht gedaan en in het vervolg kan Nederland eens in de twee jaar nieuwe kandidaten voordragen bij de Europese Commissie. Nederland selecteert deze plekken thematisch. In de volgende teksten vindt u informatie over de vier thema’s: Tolerantie & Recht, Mobiliteit & Maakbaarheid, Cultuur & Sport en Geld & Koopmanschap.

In de uitleg over de vier thema’s worden locaties en de bijbehorende verhalen opgevoerd. Dit zijn slechts voorbeelden van hoe de thema’s ingevuld kunnen worden. Ze zijn niet uitputtend maar dienen als inspiratie. Met de gekozen voorbeelden wordt op anekdotische wijze de Europese dimensie van de Nederlandse geschiedenis aangestipt en het belang van het Nederlands erfgoed voor de Europese Unie zichtbaar gemaakt.

Zo worden het stadhuis van Utrecht, het Cobra museum in Amstelveen en de Westpolder in Groningen opgevoerd – alle plaatsen van betekenis in de Europese geschiedenis. Ze laten zien dat Nederland op verschillende manieren deel uit maakt van netwerken die Europa doorkruisen: van internationale diplomatie op Nederlandse bodem tot uitwisseling van kennis en cultuur.

Op 8 april 2014 werd voor het eerst een label aan twee Nederlandse locaties toegekend:  het Vredespaleis in Den Haag en Kamp Westerbork. Op 27 januari 2017 kreeg de provincie Limburg positief advies van de Raad voor Cultuur om het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor het Europees Erfgoedlabel. Het verdrag werd in 1992 ondertekend en daarmee werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht. Op 5 december 2017 werd het Verdrag van Maastricht door een onafhankelijke jury geselecteerd als Europees Erfgoed. In februari 2018 bekrachtigde de Europese Commissie het officieel.

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de criteria van het Europees Erfgoedlabel vindt u op dutchculture.nl/nl/europees-erfgoedlabel

Belangrijke data in 2020 en 2021:

  • Deadline aanmelding Nederlandse kandidaten: 1 oktober 2020
  • Advies Raad voor Cultuur aan ministerie OCW: medio december 2020
  • Besluit ministerraad over voordracht kandidaten: medio februari 2021
  • Aanbieden Nederlandse kandidaat-sites aan de Europese Commissie: voorjaar 2021