Inleiding

Nederland is een land van de tekentafel. Strakke lijnen, brede kanalen en rechte stroken vormen het landschap. Hiermee zijn we beroemd in Europa. Nederlanders creëren land, uit veen, moeras en zelfs uit water. Daarna wordt het land ingericht, grotendeels met landbouwgrond. Ook worden er verbindingen met Europa gelegd. Spoorwegen, snelwegen en bovenal waterwegen leiden naar het Europese achterland.

Mobiliteit en goede verbindingen zijn van cruciaal belang voor  een handelsnatie en doorvoerland. Het is daarom niet verwonderlijk dat zich in Nederland op dit gebied verschillende expertises ontwikkelen. Van waterbouwkundigen tot scheepsbouwers: in het internationale netwerk komen vakmensen samen en wisselen kennis uit. Zo gaat waterbouwkundige en molenbouwer Jan Leeghwater in de jaren twintig van de zeventiende eeuw naar Bordeaux en Metz om moerassen droog te leggen. En tsaar Peter de Grote komt in 1697 naar de Zaanstreek om het vak van scheepstimmerman te leren. De internationale contacten zorgen voor wederzijdse uitwisseling van kennis en kunde.