Inleiding

Een Europese samenwerking waardoor oorlog ‘niet alleen ondenkbaar, doch ook materieel onmogelijk is’: met deze gedachte zetten zeven landen waaronder Nederland in 1951 de eerste stappen naar wat zal uitgroeien tot de Europese Unie. Na een lange geschiedenis van oorlogen en geweld moet samenwerking de vrede en rechtspleging in Europa waarborgen.

Nederland speelt op verschillende manieren een rol in de Europese geschiedenis van tolerantie en recht. Zo staat de Republiek bekend om haar pragmatische tolerantie tegenover nieuwkomers en verschillende geloofsgroepen. Religieuze vluchtelingen vinden hier – soms tijdelijk – toevlucht.

Daarbij is Nederland het toneel van internationale samenwerking en rechtspraak. Door de vestiging van de internationale gerechtshoven is Den Haag de stad van vrede en recht. En in 1992 wordt in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht de Europese Unie officieel opgericht.

Nederlandse plekken zoals deze vertellen verhalen over de ontwikkeling van tolerantie en recht, of juist over het ontbreken daarvan.